Geschiedenis

In de tweede helft van de vierde eeuw verschenen in onze streek de Franken. Op Einhoven kennen we nog één van de best bewaarde Frankische driehoeken uit de provincie Antwerpen.

De naam Zoersel dateert uit de Frankische periode. De oudste benaming “Surcele” werd voor het eerst vermeld in 1240, een sel betekent pleisterplaats op zure gronden. De oorspronkelijke kern van Zoersel lag in Einhoven.

Einhoven was vroeger een gehucht van Malle. Een Maal of Male was bij de Franken de plaats waar recht gesproken werd.
Malle had vroeger drie gehuchten namelijk Schuurhoven en Berckhoven te Westmalle en Indhoven (of Einhoven) op Zoersels grondgebied. Indhoven : Hova of gehucht op het einde (Ind) van Malle.
In 1194 werd de Sint-Martinusparochie van Malle in twee gekloven van noord naar zuid. Oostmalle werd een aparte parochie, terwijl Zoersel bij het oude centrum Westmalle bleef horen. Zo ontstond het dubbel-dorp Westmalle-Zoersel. Op bestuurlijk vlak bleef de heerlijkheid Westmalle-Zoersel 600 jaar lang bestaan. Tijdens de Franse overheersing (1794) werden de twee dorpen gescheiden.
 

Eynhoven anno 1777 (Ferraris kaart)

 

Einhoven anno 2010